Aktuellt

Riksomfattande avloppsvecka

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen. Avloppsvatten från en miljon människor har en betydande inverkan.

Läs mer...

   

Trevlig påsk!

   

Kansliet stängt vecka 8

Kansliet är stängt 20-26.2.2017.

   

Ny kompetensförordning för kylbranschen

Jobbar du med värmepumpar? Visst har du märkt att en ny förordning om kompetenskrav trädde i kraft 19.9.2016.

Läs mer...

   

Dålig filtrering av verkstadsluften orsakar symtom från luftvägarna

Arbetshälsoinstitutet informerar 54/2016

En undersökning som genomförts under samordning av Arbetshälsoinstitutet visar på brister i filtreringen av frånluften från verkstadstekniska verktygsmaskiner. Problemet beror på att användningen av metallbearbetningsvätskor ger upphov till förångade och gasformiga utsläpp till luften. Dessa ökar risken för hud- och luftvägssymtom hos de anställda. I samband med undersökningen utvecklades en metod för hantering av gasformiga luftföroreningar. Dessutom undersöktes andra sätt att minska utsläppen till luften i arbetslokalerna.

Läs mer...

   

Sida 2 av 2

<< Start < Föregåen de 1 2 Näst > Slut >>
Logga in/ut