Aktuellt

Infoturné 2019

VVS Föreningen i Finland arrangerar i samarbete med Svenska Byggmästare- och Ingenjörs-förbundet YH i Finland infotillfällen runt om i Svenskfinland angående byggbestämmelserna som trädde i kraft senaste år.

Kom och hör hur det nya bestämmelserna påverkat byggbranschen!

Läs mer...

   

God Jul!

Föreningens kansli är stängt mellan jul och nyår. Vi önskar alla

   

Kom med på avloppsvattenhantering infoturné

Kom och hör senaste nytt om avloppsvattenhantering

Lagstiftningen som styr avloppsvattenhanteringen i glesbygden förändrades under våren 2017. På vissa områden skall reningskravet uppfylls senast 31.10.2019, så tiden håller på att ta slut. Vet du vad som skall göras och när? Nu har du en utmärkt chans att komma och höra om kraven och lösningar i olika situationer.
Efter föreläsningen bjuds på kaffe samt har du möjlighet att bekanta dig med tillverkarnas produktsortiment. 

 

06.09.2018 Ekenäs, Novia
11.09.2018 Borgå, Restaurang Iris
13.09.2018 Jakobstad, Optima

 

kl. 13-16

 

Infoblad om infoturnén.

 

 Avloppinfo

   

Talotekniikkateollisuus ry och VVS-Tekniska Handelsförbundet rf. fusioneras

VVS-Tekniska Handelsförbundet rf. ska gå samman med det finska husteknikförbundet (Talotekniikkateollisuus ry). Förenandet lanserades 15.6, men de tekniska detaljerna gällande sammanslagningen ska bearbetas under sommaren. Samtidigt ska det företag som administrerar LVI-INFO -databasen (LVI-Numero Oy) övergå i den nygrundade föreningens (Talotekninen teollisuus ja kauppa ry) ägo. Ägarbytet påverkar inte LVI-INFO databasens verksamhet. Den nya föreningen har blivit medlem i Byggnadsindustrin RT rf 14.6.2018.

Läs mer...

   

Kansliet stängt 29.6-27.7

 

Kansliet håller sommarstängt 29.6-27.7.2018.

 

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

   

Vad har ändrat i byggbestämmelserna

Alla byggprojekt som påbörjats efter årsskiftet skall byggas enligt de nya förordningarna. Tidigare har Finlands byggbestämmelsesamlings delar (t.ex. D1 och D2) innehållit såväl föreskrifter som anvisningar och förklaringar. I praktiken har hela dokumentet ofta tolkats som bindande, vilket inte varit avsikten. I fortsättningen innehåller förordningarna endast bindande föreskrifter. VVS-branschen har tillsammans gjort olika handböcker till stöd för förordningarna. Dessa handböcker är dock inte bindande.
De väl bekanta namnen D1, D2 mm. försvinner, men miljöministeriet kommer även framöver att publicera Finlands byggbestämmelsesamling, som i fortsättningen kommer att vara en infobank. Till infobanken kommer att samlas, förutom förordningarna, även miljöministeriets rekommendationer och andra handböcker. Byggbestämmelsesamlingen publiceras på miljöministeriets webbsida www.ym.fi/byggbestammelser. Tyvärr är, speciellt de svenskspråkiga sidorna, inte helt uppdaterade och en stor del av stödmaterialet finns endast på finska.

Läs mer...

   

Ny registerbeskrivning

EU:s allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018 i alla EU-länder. Även vi i VSF har vidtagit erforderliga åtgärder för att försäkra oss om att vi fyller kraven i förordningen.
Vi har ju en lagstadgad skylldighet att upprätthålla ett medlemsregister. Uppgifterna i medlemsregistret överlämnas inte utanför organisationen. Som medlem har du rätt att begära tillgång till och rättelse av dina uppgifter.
Här kan du ladda ner "Registerbeskrivning / information enligt artikel 13 i GDPR".

   

Infoturné 2018

Fr.o.m. 1.1.2018 gäller gamla byggbestämmelsesamlingens delar inte längre. Gamla bekanta D1 och D2 har slopats, hela styrningen av byggande har setts över och vi har nya förordningar. Kom och hör vad som ändrat och vad som gäller nu.

Läs mer...

   

"D1 handbok" går att kommentera

Talotekniikkateollisuus har gjort en handbok (på finska) till stöd för miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer. Utkastet har nu publicerats, du hittar det här:

https://www.talotekniikkainfo.fi/kommenttiluonnos-kiinteistojen-vesi-ja-viemarilaitteistot-opas

Handboken kan kommenteras fram till 28.2.2018. Du kan sända dina kommentarer till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..  

   

Nya byggbestämmelser fr.o.m. 1.1.2018

I december blev miljöministeriet klart med arbetet med reformen av byggbestämmelsesamlingen som ministeriet inledde år 2013. Vid den stora reformen uppdaterades samlingen för att följa dagens krav på hållbart byggande och god byggnadssed på det sättet som markanvändnings- och, som trädde i kraft år 2013, förutsätter.

Byggbestämmelsesamlingen har reformerats stegvis. Alla de nya kraven börjar gälla den 1 januari 2018. På byggprojekt som inleds år 2017 tillämpas ännu gamla bestämmelser.

Läs mer...

   

God Jul och Gott Nytt År!

VVS Föreningen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2018!

Kansliet håller stängt 22.12.2017 - 7.1.2018.

   

Robin Gottberg fortsätter som viceordförande

Föreningens höst- och valmöte arrangerades 3.11.2018 i Tallinn. På mötet godkändes verksamhetsplan samt budget för år 2018. Robin Gottberg fortsätter som viceordförande 2018-2019 och Peter Lindström, Patrik Flöjt och  Roland Westerback som ledamöter. Medlemsavgifterna hålls oförändrade 2018, dvs. 70 euro för ordinarie medlemmar, 35 euro seniorer och 5 euro juniorer. Understödande medlemmar betalar 300 euro. 

 

   

VSF kansli stängt 23.6-4.8

rosor

 

Föreningens kansli är stängt under sommaren 23.6-4.8.2017.

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!

   

ByggBS D2 riktvärden för luftflöden uppdateras

FINVAC, Suomen LVI-liitto SuLVI, VSF ja Sisäilmayhdistys utför uppdaterandet av ByggBS D2, 2012 riktvärden för luftflöden, luftrörelse och ljudnivå (bilaga 1, tabellerna 1-11) på uppdrag av miljöministeriet. Projektets slutprodukt publiceras som Miljöministeriets anvisning i samband med publiceringen av "nya D2" förordningen (i årsskiftet 2017/18).

Under arbetstgång hörs branschens sakkunniga på bred front, såväl via ett elektroniskt formulär som under workshoparna på miljöministeriet (21.8. ja 23.8 klo 13-16).

Nu har du alla tiders möjlighet att påverka! Projektet går på finska, men du kan även skicka dina kommentarer på svenska till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Elektroniska frågeformuläret är nu öppet och det går att anmäla sig till workshoparna i augusti.

Välkommen med och utveckla VVS-branschens anvisningar!

Projektets webbsida hittar du här: www.sulvi.fi/d2hanke/

   

Årsmöte på Mirka 25.4.2017

Föreningens årsmöte gick av stapeln 25.4.2017 på Mirka i Jeppo. Efter behandling av föreningens verksamhet och ekonomi 2016 hade medlemmarna möjlighet att bekanta sig med Mirkas utbildningscentrum samt värmelösningar, biokraftverket och biogas/metan/propan anläggningen.

Mirka Ltd. är världsledande inom slipmaterialteknologi och erbjuder ett brett sortiment högklassiga slipprodukter, verktyg och hela slipsystem för speciella behov. Mirkas unika koncept med dammfri slipning i kombination med effektiva ytbehandlingsmetoder, erbjuder kunderna ett komplett slipsystem.

Mirkas produkter tillverkas i Finland och över 90 % av produktionen säljs i fler än 80 länder runt om i världen. Mirka har dotterbolag i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Mirkas huvudkontor, forsknings- och utvecklingsavdelning finns i Jeppo. Produktionsutrymmen finns i Jeppo, Oravais och Karis. Företaget grundades i Helsingfors 1943 av ingenjör Onni Aulo. Idag är Mirka ett internationellt företag som hör till KWH-koncernen. KWH-koncernen bildades 1984 när Oy Keppo Ab köpte hälften av aktierna i Oy Wiik & Höglund Ab. KWH-koncernen är idag en välkänd aktör i den internationella företagsvärlden.

Mirka liten

 

   

Sida 1 av 2

<< Start < Föregående 1 2 Nästa > Slut >>
Logga in/ut