Föreningen

VVS Föreningen i Finland är grundad år 1936 och den har som sitt huvudsakliga ändamål att verka till förmån för den vvs-tekniska utvecklingen i vårt land.

Föreningen deltar på flera mässor i året för att dela ut information om bl.a. god ventilation och olika uppvärmningssätt till allmänheten. Vi producerar material på svenska om viktiga och aktuella saker inom branschen.

Vi hör tillsammans med SuLVI, Sisäilmayhdistys och LIVI till samarbetsorganet FINVAC ry. FINVAC representerar Finland i det nordiska VVS-förbundet (Scanvac) och branschens europeiska förbund (Rehva). De i det europeiska samarbetet deltagande organisationerna har tillsammans över 100 000 personmedlemmar. Den tilltagande internationaliseringen också inom vvs-branschen gör att kontakterna med utlandet blir allt viktigare.

Vi samarbetar tätt även med andra branschföreningar i Finland, som LVI-Tekniset Urakoitsijat och Finlands hustekniska industri och handel - Talteka rf.

Föreningen har ca 650 medlemmar som tillhör någon av lokalavdelningarna. Sådana finns i Helsingfors, Jakobstad (Norra), Vasa, Västnyland, Åland och Östra Nyland. Lokalavdelningarna arrangerar egna till de lokala aktiviteterna anslutna program. På detta sätt kommer föreningsverksamheten nämare de enskilda medlemmarnas intressen och långa resor kan undvikas.

Enligt stadgarna skall föreningen främja medlemmarnas tekniska intresse och utbildning genom föredrag, exkursioner och kurser.

Till ordinarie medlem av föreningen kan inväljas inom branschen verksam person. Till juniormedlem kan inväljas person som bedriver studier vid teknisk läroanstalt. Till understödande medlem kan registrerat samfund inväljas.

Medlemsavgiften är:

  • 70 euro för ordinarie medlem
  • 35 euro för senior medlem (ordinarie medlem som fyllt 65 år eller tillhört föreningen i 35 år)
  • 5 euro för junior medlem
  • 300 euro för understödande företagsmedlem

Enklast blir DU medlem genom att fylla i medlemsansökningsblanketten här på webben. På föreningens kansli tel. 050 5124 369 svarar Siru Lönnqvist. Hon är anträffbar mån-fre kl. 9-16. Adressen är: Cittertorget 5, 00420 HELSINGFORS

Föreningen har en egen tidskrift VVS Värme- och Sanitetsteknikern, som utkommer med fyra nummer per år och har en upplaga på 2 100 exemplar. Tidskriften är en medlemsförmån.

Logga in/ut