Övrigt

Information om övriga saker som berör byggbranschen, bl.a. information om CE-märkning, skyldigheter till skatteverket samt en handbok i installationsteknik hittas här.

CE-märkning av byggprodukter

EU:s byggproduktförordning trädde i kraft i sin helhet den 1 juli 2013. Efter detta är CE-märkning obligatorisk för alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard eller för vilka det utfärdats en europeisk teknisk bedömning.

Mera informationen hittar du här:

 

Ekosuunnittelu.info

Webbportalen fungerar som officiell informationskanal för författningar gällande kraven på ekologisk planering och energimärkning och är till hjälp för tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare. På webbplatsen finns information om förordningar som redan utfärdats, aktuella nyheter och information om författningar som är under beredning.

www.ekosuunnittelu.info

 

Offentlig upphandling

Vid offentlig upphandling bör man följa bestämmelser som reglerar bland annat de olika skedena i konkurrensutsättningen, uppsättande av anbudsdokumenten, annonsering om upphandling och underskrivande av upphandlingskontrakten. Mera information hittar du här:

 

Handbok i installationsteknik

Denna handbok strävar till att ge ett täckande, men komprimerat basinformationspaket om installationstekniken och dess betydelse.

Du kan ladda ner handboken här: Handbok i installationsteknik

 

Fukt och mögeltalko

Statsrådet beslöt den 24 februari 2009 att sätta igång åtgärdsprogrammet Fukt- och mögeltalko. Det är ett femårigt verksamhetsprogram med syfte är att inleda en totalrenovering av byggnadsbeståndet i Finland genom att börja med fukt- och mögelskadorna. Med talkot förmedlas ny kunskap, färdigheter och redskap för byggnadernas hela livscykel. Dessutom påverkas attityderna på ett genomgripande sätt.

Fukt- och mögeltalkot leds från miljöministeriet och en styrgrupp som är tväradministrativ och inbegriper hela samhället har tillstatts.

Mera information och konkreta exempel hittar du här:

 

Anmälningar om byggande: entreprenad- och arbetstagaruppgifter

Både företag och hushåll ska lämna uppgifter om byggarbeten. Företagen ska lämna uppgifterna till Skatteförvaltningen varje månad. Hushållen ska lämna uppgifterna före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör.

Under länken finns mera information och elektroniska inlämnande blanketter:

Logga in/ut