Bygginfo

Byggbestämmelser

Finlands Byggbestämmelsesamling samt information om vad som är aktuellt inom bestämmelserna.

Läs mer...

   

Lagar och förordningar

Lagar och förordningar som styr byggande i Finland.

Läs mer...

   

Energi och värme

Här hittar du info om energieffektivitet, energicertifikat, värmepumpar och fjärrvärme.

Läs mer...

   

Vatten och avlopp

Vad krävs av avloppsvattensystem, hur tolkar jag brunnsvatten-analyser, vad är vattenhygienpass? Svaren hittar du här.

Läs mer...

   

Inomhusklimat

Ett sunt inomhusklimat medför välmående och trivsel, och höjer arbetseffektiviteten hos byggnadens användare.

Läs mer...

   

Övrigt

Information om övriga saker som berör byggbranschen, bl.a. information om CE-märkning, skyldigheter till skatteverket samt en handbok i installationsteknik hittas här.

Läs mer...

   
Logga in/ut